Daňové povinnosti
Začátek nového roku bývá pro mnohé z nás bohužel spojen také s nevyhnutelnými daňovými povinnostmi. Jejich plnění nemá nikdo rád (pochopitelně s výjimkou státu, pro kterého jsou daně velmi důležitým zdrojem příjmů), a tak se většina z nás snaží, je buď oddalovat, anebo je mít co nejrychleji za sebou. Ten druhý způsob řešení bývá ve svém konečném efektu mnohem levnější, protože kdo plní své povinnosti včas, ten si ušetří spoustu zbytečných starostí, jako je například penále. Mezi daně, které jsou součástí naší daňové soustavy, patří daň z nemovitosti.

Zvýšení sazby daně z nemovitosti 
Daň z nemovitosti v České republice byla po velmi dlouhou nesrovnatelně nižší než v mnoha státech Evropské unie. Vzhledem k probíhající ekonomické krizi, která citlivě zasáhla i naše hospodářství, stát hledá finanční prostředky, kde se dá. Proto se nemůžeme divit, že kromě nárůstu sazby DPH o 1% došlo také ke zdvojnásobení daňové sazby v případě daně z nemovitosti. Toto zvýšení se nevztahuje na tzv. zemědělské pozemky a stavby pro ostatní podnikatelskou činnost. 

Daňové koeficienty
Zdvojnásobení daňové sazby však neznamená, že byste za svou nemovitost automaticky zaplatili dvojnásobnou částku. Výpočet daně totiž mimo jiné komplikuje existence místních daňových koeficientů, přičemž se nadále počítá s původním koeficientem, jehož hodnota pohybující se v intervalu od 2 do 5 je stanovena zákonem. Hlavním určujícím kritériem je velikost obce. Například v Praze činí výše místního koeficientu 4,5. V obcích, kde žije od 25000 do 50000 obyvatel je to 2,5. Specifickou kategorii představují některá lázeňská města, konkrétně Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Luhačovice a Poděbrady. 

Aby to nebylo jednoduché, mají obce možnost, měnit velikost tohoto koeficientu vyhláškou. Toho Praha okamžitě využila, čímž došlo k navýšení tohoto koeficientu na 5. 

Poznámka: Díky místním daňovým koeficientům mohou obce (ale také nemusí) ovlivňovat výši daně z nemovitosti. 

Tip: Připadá Vám směs těchto údajů poněkud matoucí? Pokud tedy chcete zvýšit pravděpodobnost správného výpočtu daně z Vaší nemovitosti, zavítejte na server ministerstva financí www.mfcr.cz, nebo raději požádejte o pomoc místně příslušný daňový úřad. 

Jinak Vás výpočtem daně celkem spolehlivě provedou pokyny, které obdržíte současně s formulářem pro daňové přiznání. Oba dokumenty si můžete stáhnout na webu MFČR. 

Přiznání se podává v lednu
Daň z nemovitosti se vyměřuje každým rokem k 1. lednu zdaňovacího období. Daňové přiznání je třeba podat do konce ledna, avšak na zaplacení daně máte relativně dost času. Jestliže není částka vyšší než 5000 Kč, máte povinnost zaplatit daň z nemovitosti do konce května 2010. Pokud vypočtená daň přesáhne hranici 5000 Kč, můžete její splátku rozpůlit. První polovinu zaplatíte do konce května, s úhradou té druhé můžete počkat až do konce listopadu. 

Poznámka: Také plátci daně, kteří provozují zemědělskou výrobu nebo chov ryb, mohou svou splátku rozdělit na dvě poloviny. Povinnost uhradit její první polovinu mají do konce srpna, druhou do konce listopadu. 

Majitelé novostaveb, pozor! 
Kromě složitosti výpočtu daně z nemovitosti způsobené existencí daňových koeficientů si Vás dovolíme upozornit ještě na jednu důležitou skutečnost, a to že majitelé novostaveb již nejsou od této daně osvobozeni.

Foto: Samphoto