Jaká je reálná šance na záchranu při požáru v panelovém domě a jaké jsou technické preventivní předpisy? Již od požáru výškového pražského hotelu Olympik (26. 5. 1995) víme, že hasičské sbory většinou nejsou vybaveny žebříky, které by dosáhly do vyšších pater obytných domů. Navíc žebříky nejsou určeny k evakuaci osob. K ní mají sloužit únikové cesty budované v každé nové obytné budově podle předpisů technických norem. Protože tomu tak mnohde není, de facto každý panelový dům by se mohl stát v krátké době planoucí fagulí. Už se stalo, že hasiči přijeli do tří minut po nahlášení k požáru bytu a v plamenech byla již tři patra. Požár se obzvlášť rychle šíří protipožárně neošetřenými bytovými jádry, prostupy v instalačních stěnách, hořlavými výtahovými kabinami, průchody v patrech, mnohavchodových sídlištních blocích atd.

V době, kdy se můžeme reálně obávat teroristických útoků, bychom měli začít s požární revizí obytných i administrativních budov. Jak to s technickými předpisy zabezpečujícími požární bezpečnost staveb vlastně je? V platnosti je především stavební zákon a zákon č. 133/1985, o požární ochraně, v platném znění (zák. č. 67/2001 Sb.), jakož i další vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj, které řeší nejrůznější požární problematiku v obytných domech. Komplexně a v souvislostech se zabývají dlouhodobě požární problematikou technické normy.

Zdůrazněme některé problémy provázející současnou praxi rekonstrukcí panelových domů a vylepšování bytů převzatých do soukromého vlastnictví. Zasklení lodžií větších než devět metrů je třeba provádět na bázi nehořlavých hmot. Nejen pro vyšší patra je vhodnější rovnou používat skla s drátěnou vložkou. V případech nástaveb musí být vždy používány požární dveře s požadovanou odolností. Pro vnitřní povrchové úpravy únikových cest nesmí být použity hmoty, které při požáru odkapávají nebo opadávají.

V zařízeních obytných budov je rozumné preventivně používat co možná nejméně hořlavé materiály. Například mezi tuhými látkami patří k nejhořlavějším polystyrén, který odhořívá třikrát rychleji než dřevo. Neznamená to přitom, že se musíme tradičního vzhledu přírodních surovin vzdát. Například lepené lamelové dřevo se v České republice vyrábí již od roku 1952, v současnosti o rozměrech š 0,24 m, v 2,0 m, d. 32 m Přitom tento materiál má vynikající požární odolnost, rychlost ohořívání lepeného lamelového dřeva je pouze 0,5 mm za minutu - bez ztráty únosnosti.

Na závěr důležitou informaci: Z hlediska požární bezpečnosti se stavební objekty dělí na menší požárně ohraničené celky – požární úseky, jejichž účelem je bránit šíření požáru. Jsou ohraničeny požárně dělicími konstrukcemi. Samostatné požární úseky musí tvořit chráněné únikové cesty, evakuační a požární výtahy atd. Seznamte se s nimi! Zjistěte, kde je umístěn nejbližší hasicí přístroj, jak se s ním zachází a zda byl v termínu kontrolován. Zopakujte si telefony na místní hasiče, začněte s univerzální linkou tísňového volání 150. Nu a nyní doufejte, že svatý Florián, patron hasičů, bude stát v případě návštěvy červeného kohouta při vás.