O přízeň při výběru zahradního krbu soupeří v tuzemsku i zahraničí několik firem, které se předhánění v kvalitě svých výrobků i ve sledování zájmu zákazníků s následným přizpůsobováním výrobního programu aktuálním potřebám a trendům.

I v tomto poměrně konzervativním oboru výroby stavebnicových prefabrikovaných zahradních krbů lze vysledovat jisté módní tendence. Změny v požadavcích zákazníků a tím i v konečných produktech v oboru zahradních krbů nepřicházejí sice tak dynamicky jako např. v automobilovém průmyslu, ale o to pevněji tyto změny na trhu nakonec zakotví. Například dříve byl v zahraničí i v tuzemsku hojně vyhledávaným materiálem na střechy zahradních krbů měděný plech. V průběhu let však nenápadně a postupně měď vytlačil nerez. Nejčastěji používaným nerezovým plechem je plech nikoliv lesklý, ale matový – kartáčovaný. Rovněž škála povrchů se od původně nejvyhledávanějších vymývaných povrchů rozšířila směrem k povrchů moderním, jako např. otryskávaný beton. Barevná škála povrchů se rozrostla i o pastelové barvy probarveného betonu. Všechny uvedené změny však neznamenají, že původní materiály a tvary byly zapomenuty. Klasické tvary a materiály mají vedle těchto moderních stále své pevné místo na trhu a i dnes si cestu ke vkusu velké skupiny zákazníků nacházejí.

Některé zahradní krby se v posledních letech také snaží vnést mezi klasické tvary svěží vítr a obohatit širokou původní nabídku tvary moderními, které mohou směle doplňovat i zcela současné koncepce rodinných domů. Nevšední designová řešení se u části zákazníků setkávají se zájmem a v jejich koncepcích zahradního posezení nalézají plné uplatnění. Je pochopitelné, že s jiným požadavkem a představou o tvaru, barvě, povrchu a použitých materiálech přichází zájemce o venkovní krb ke klasickému staršímu domu a s jiným majitel moderní novostavby.

Zahradní krb Astra

Zahradní krb Inca

Současný trend v používaných materiálech se přiklání k častějšímu použití „ušlechtilých" materiálů jako je nerez, ocel s nerezovou povrchovou úpravou, smalt, keramika, šamot, měď, litina, broušený a barvený beton – teraco, přírodní barevné kamenné drtě, broušená žula atd. Stále náročnější zákazník je schopen ocenit kvalitu a prvotním rozhodovacím impulsem již není vždy jen cena zahradního krbu, ale také hledisko trvanlivosti, estetické přijatelnosti a schopnosti plnit bez omezení očekávané funkce. Od současného stavebnicového zahradního krbu se také očekává, že jeho stavba bude nenáročná, rychlá a vhodná především pro „do it yourself“ tzn. že i běžně manuálně zdatný zákazník bude schopen zvládnout sestavení krbu bez odborné pomoci a bez zvláštního technického vybavení. Rovněž se očekává, že výrobek je připraven k montáži na jednoduché přepravní paletě s běžnými nároky na přepravu.