Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Metodické dokumenty

Metodické dokumenty

16.6.2022
Metodický pokyn k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU (1,60 MB)
Cílem Metodického pokynu k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU v programovém období 2021-2027 je vytvoření komplexního metodického předpisu pro ověřování kritérií podniku v obtížích u žadatelů s veřejnou podporou, a tím zabránění poskytování podpor těmto podnikům. V důsledku toho dochází na centrální úrovni k naplnění horizontální základní podmínky pro programové období 2021–2027 v oblasti veřejné podpory „Nástroje a kapacita pro účinné uplatňování pravidel státní podpory“ dle čl. 15 a přílohy III. obecného nařízení.

 • Příloha 1 - Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1
 • Příloha 2 - F1 - Informace a údaje o velikosti a vlastnických vztazích podniku
 • Příloha 3 - F1a - Příklad vyplnění - Informace a údaje o velikosti a vlastnických vztazích podniku
 • Příloha 4 - Přílohy
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování (1,52 MB)
  Cílem tohoto metodického pokynu je stanovit jednotná pravidla způsobilosti výdajů a definovat základní podmínky způsobilosti výdajů pro programy spolufinancované z EU fondů v souladu s právními předpisy Evropské unie a v kontextu právních předpisů České republiky.
  16.6.2022
  Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů (738 KB)
  Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2021-2027 stanovuje pro řídicí orgány operačních programů jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektů. Tento Metodický pokyn zohledňuje dosavadní zkušenosti s implementací operačních programů v programovém období 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020.

 • Příloha - Metodické stanovisko č. 1
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek (921 KB)
  Cílem tohoto metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z EU fondů v programovém období 2021-2027 zadávají zakázky. Metodický pokyn tak definuje základní povinnosti zadavatelů v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 • Příloha - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek
 • Příloha - Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 1
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn Společné procesy implementace fondů EU (2,94 MB)
  Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027 byl vytvořen s cílem poskytnout rámec jednotných a závazných pravidel monitorování fondů EU, monitorování veřejné podpory, revizí programů, řízení rizik a pravidel pro tvorbu řídící dokumentace, který odpovídá požadavkům společné legislativy Evropské unie (dále jen „EU“) a potvrzeným potřebám koordinace a řízení na národní úrovni. Jeho hlavním účelem je především celková harmonizace postupů napříč všemi zapojenými subjekty implementační struktury při současné reflexi zkušeností z předchozích programových období a zajištění účinného, efektivního a transparentního systému implementace fondů EU v období 2021-2027.

 • Příloha - Přílohy společných procesů implementace fondů EU
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn indikátory, evaluace a publicita (1,28 MB)
  Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové období 2021-2027 byl vytvořen s cílem poskytnout rámec jednotných a závazných pravidel těchto metodických oblastí, který odpovídá požadavkům společné legislativy Evropské unie (dále jen „EU“) a potvrzeným potřebám koordinace a řízení na národní úrovni. Jeho hlavním účelem je především celková harmonizace postupů napříč všemi zapojenými subjekty implementační struktury při současné reflexi zkušeností z předchozích programových období a zajištění účinného, efektivního a transparentního systému implementace fondů EU v období 2021-2027.

 • Příloha - Přílohy indikátory, evaluace a publicita
 • Příloha - Metodické stanovisko č. 1
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů (2,74 MB)
  Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 stanovuje závazné postupy implementace nástrojů integrovaného územního rozvoje, konkrétně Integrovaných územních investic, Komunitně vedeného místního rozvoje a nástroje Regionální akční plány v programovém období 2021–2027 v České republice.

 • Příloha - Příloha č. 10 WF IN
 • Celková alokace 4,9 mld. EUR,
  Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

  Aktuální kurz eura: 24,710 Kč

  Aktuální informace

  Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

  ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

  Aktualizace výzvy č. 13

  ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

  Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

  ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

  ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

  Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

  Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

  ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

  Mapa projektů

  Aktuální nabídka zaměstnání

  V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.