Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Metodika CBA

Metodika CBA

16.1.2024
Aktualizace prováděcích pokynů k finanční analýze pro alternativní paliva k 12.1.2024 (925 KB)
Přílohou prováděcích pokynů je Metodika pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva včetně výpočtového sešitu.
15.6.2023
Prováděcí pokyny k finanční analýze pro alternativní paliva (761 KB)
Tato metodika pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva je aktualizací metodiky zpracované společností eCBA s.r.o. pro Operační program Doprava v programovém období 2014-2020 v rámci specifického cíle 2.2. V rámci předložené aktualizace byla upravena zejména struktura podporovaných aktivit, struktura rozpočtu a způsobilých nákladů investice a aktualizována metodika vyhodnocení finančních ukazatelů v souladu s podmínkami Operačního programu Doprava v období 2021-2027.
20.4.2023
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (13,81 MB)
Verze schválená MD dne 31. 10. 2017, včetně doplnění metodiky z 28.6.2022, aktualizace CBA tabulek z 28.6.2022 a aktualizace příloh ze 7.3.2023.
Zobrazit předchozí verze
3.11.2022
Tabulky FA a EA pro „opatření 08“ OPD3 (Infrastruktura městské drážní dopravy) – verze 221030 (454 KB)
Zjednodušené tabulky FA a EA připravené pro projekty MHD založené na finančních a ekonomických tabulkách z Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s Nařízením komise (EU) 2015/207.
Zobrazit předchozí verze
3.11.2022
Tabulky FA a EA pro „opatření 06“ OPD3 (ITS – dopravní telematika) – verze 221030 (335 KB)
Zjednodušené tabulky FA a EA připravené pro projekty v oblasti ITS založené na finančních a ekonomických tabulkách z Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s Nařízením komise (EU) 2015/207.
Zobrazit předchozí verze
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,710 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.