Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy otevírá výzvu OPD zaměřenou na podporu výstavby plnicích stanic na vodík

Ministerstvo dopravy otevírá výzvu OPD zaměřenou na podporu výstavby plnicích stanic na vodík

Ministerstvo dopravy podpoří z Programu Doprava 2021-2027 (OPD3) výstavbu plnicích stanic na vodík. Za tímto účelem je nyní vyčleněna z evropských prostředků částka 300 milionů Kč.
 
Dne 24. 11. 2022 vyhlašuje Ministerstvo dopravy první výzvu OPD3 v rámci opatření zaměřeného na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Konkrétně bude v této první výzvě podporováno budování infrastruktury plnicích stanic na vodík. Alokace na tuto výzvu je 300 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí bude 31. 1. 2023.

O dotaci v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky. Maximální míra podpory je 85 %. Předložené žádosti o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.

Tato výzva věcně navazuje na výzvy na podporu vodíkové infrastruktury vyhlášené v Operačním programu Doprava 2014-2021.

Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o podpoře rozvoje infrastruktury dobíjecích stanic a vodíkových plnicích stanic. Celkem má Ministerstvo dopravy na opatření pro podporu infrastruktury alternativních paliv v rámci OPD3 vyčleněno 6 mld. Kč
 
Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 6, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD.


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů