Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje 22. února dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu vodíkových plnicích stanic. Jednotlivé výzvy se od sebe liší pouze svým územním zacílením a výší celkové alokace.

Výzva č. 16 na podporu rozvoje vodíkových plnicích stanic podél hlavní sítě TEN-T s alokovanými prostředky ve výši 400 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Výzva č. 24 na podporu rozvoje vodíkových plnicích stanic v městských uzlech s alokovanými prostředky ve výši 200 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Výzvy jsou kolové a budou pro žadatele otevřeny do 22. 05. 2024.

Žádosti o podporu budou v Monitorovacím systému zpřístupněny od 29. 02. 2024 a od 05. 03. 2024 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzev a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránkách jednotlivých výzev:

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,710 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.