Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje 29. února výzvu č. 14 v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na instalaci rychlodobíjecích stanic pro nákladní vozidla. Projekty dobíjecích stanic mohou také volitelně obsahovat instalaci bateriových uložišť.

Pro výzvu č. 14 na podporu rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla jsou alokovány prostředky ve výši 1 000 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 75 % ze způsobilých výdajů projektu.

Výzva je kolová a bude pro žadatele otevřena do 29. 05. 2024.

Žádosti o podporu budou v Monitorovacím systému zpřístupněny od 07. 03. 2024 a od 14. 03. 2024 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránce výzvy - Výzva č. 14.

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,710 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.