Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

Řídicí orgán OPD informuje, že u výzev č. 18, 20, 21, 22 došlo ve vzoru přílohy č. 4 - Identifikace vlastnické struktury žadatele (čestné prohlášení) k opravě chybného čísla přílohy a čísla opatření („Vzory vybraných příloh žádosti o podporu“, verze ze dne 16. 1. 2024). Obsah vlastní přílohy se nezměnil. U výzvy č. 18 došlo následně i k opravě přílohy č. 5bPoložkový rozpočet projektu, a to ve vzorovém příkladu úpravy způsobilých výdajů („Vzory vybraných příloh žádosti o podporu“, verze ze dne 18. 1. 2024). Obsah vlastní přílohy se nezměnil.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů