Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Systém ETCS v úseku Ústí nad Orlicí – Lichkov je už v ostrém provozu

Systém ETCS v úseku Ústí nad Orlicí – Lichkov je už v ostrém provozu

ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov
Ve čtvrtek 11. května byl zahájen provoz na dalším traťovém úseku v České republice pod dohledem ETCS. Projekt ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov byl podpořen z Programu Doprava 2021–2027 prostřednictvím Fondu soudržnosti částkou více než 238 milionů korun.

Správa železnic ukončila v těchto dnech instalaci jednotného evropského zabezpečovacího systému na trati z Ústí nad Orlicí do Lichkova a na státní hranici s Polskem. Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD, práce probíhaly od loňského dubna. Celkové investiční náklady akce překročily 300 milionů korun.

Na trati je plánován smíšený provoz vlaků pod dohledem i mimo dohled ETCS. Délka kolejí, které jsou zapojeny do systému, je celkem 50,8 kilometru. Nachází se na nich 248 nepřepínatelných eurobalíz, které slouží k předávání informací mezi traťovou a palubní částí evropského zabezpečovače.

Instalace systému ETCS úrovně L2 přispívá ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Zařízení kontroluje průběh jízdy vlaku a dohlíží i na dodržování návěstí na trati a nejvyšší dovolené rychlosti. Zajišťuje bezpečnost a aktivní zásah do řízení vlaku v případě selhání nebo omylu strojvedoucího. Při jejich nerespektování nejprve varuje strojvedoucího, a pokud je to nezbytné, samo dokáže zastavit i vlak. Dále zajišťuje, že nebude překročen rychlostní profil trati. Pro lokalizaci vozidel na trati používá balízové skupiny (BG). Jádrem systému je radiobloková centrála (RBC), ve které se registrují ETCS vybavené vlaky.
ETCS - skříň

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů