Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Operačního programu Doprava jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019, který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 2.1.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML 5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Z povahy webové prezentace jsou některé informace předávané uživatelům v jiných formátech, a to zejména v případě komplexního formátování nebo jejich rozsáhlosti. Dále se může jednat o případy, ve kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce s ním. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak ve formátech Microsoft Office. Některé dokumenty mohou být z důvodu jejich velikosti komprimovány do archivů ZIP. Operační systémy Windows, macOS i Linux obsahují vestavěné aplikace pro práci s archivy ZIP.

Máte pocit, že na tomto webu je technicky něco špatně? Kontaktujte prosím technického administrátora: volkman@vistera.cz

Své připomínky a náměty k obsahové náplni webu můžete zasílat na info@opd.cz.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25. 11. 2019.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,710 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.