Pokud se pouštíte do realizace střechy, měli byste vědět, že se její funkčnost odvíjí hned od několika faktorů - a podstřešní difuzní fólie je určitě jedním z nich.

Co zajišťuje podstřešní difuzní fólie?
Možná nebude na škodu zmínit, k čemu vlastně již několikrát zmiňovaná podstřešní difuzní fólie vlastně slouží. Snáze tak pochopíte, že její přítomnost při realizaci střechy je zcela žádoucí. Úkolem podstřešní fólie je zajistit funkci sekundárního odvádění vody. Jinými slovy se jedná o doplňkovou hydroizolační vrstvu, která v případě, kdy bude podhodnocována, může způsobit znehodnocení celého střešního systému a výrazné zkrácení životnosti střechy.

podstresni difuzni folie Tyvek

Provedení testů odhalilo i velké nedostatky
Před dvěma lety proběhlo rozsáhlé testování reálného stárnutí fólií. Při těchto testech nezávislý odborník odhalil celkem 30 střech, na kterých zjišťoval jejich vodotěsnost zajištěnou podstřešní difuzní fólií. Do testování bylo zahrnuto 17 střech, které disponovaly materiálem Tyvek® starším více než 20 let a 13 střech, které měly vícevrstvé či zátěrové podstřešní fólie při stáří v rozmezí 5 až 10 let.

Pro nezávislé testování vodotěsnosti byl použit klasifikační systém těsnosti EN13859 W1. Všechny střechy byly vystaveny vodnímu sloupci o výšce 20 cm po dobu 2 hodin. Cílem testování bylo změřit prosakování vody, míru prosakování a výskyt prosakování na povrchu. Sledovaným faktorem byla i rychlost, během které k prosáknutí došlo. A výsledek? 75 % procent střech, které disponovaly podstřešní fólií Tyvek® obstálo. Zátěrové podstřešní fólie obstály jen z 29 % a vícevrstvá fólie testem neprošla žádná. Stejné podmínky, jiné výsledky Na závěr pro vás máme ještě jednu třešničku na dortu, která vás jen utvrdí v tom, že jsou podstřešní difuzní fólie Tyvek® skutečnou sázkou na kvalitu.

hydrozolacni podstresni folie

V roce 2002 se na jedné střeše „sešly“ hned dva typy podstřešních fólií. První z nich byla vícevrstvá fólie, která byla původně vybrána jako hlavní materiál. Díky tomu, že jí bylo málo a na část střechy se jí nedostalo, byla aktuálně přidána ještě jedna role podstřešní fólie Tyvek® Solid. Díky tomu měly oba dva typy podstřešních fólií úplně stejné umístění i podmínky a zároveň byly úplně stejně staré. A jak to dopadlo?

rozdil mezi dvema druhy podstresnich folii

Možná už tušíte, že výsledek mezi stavem obou typů podstřešních fólií byl znatelný a že z tohoto pomyslného souboje jako vítěz vyšla právě podstřešní difuzní fólie Tyvek® Solid.