Nezávislost se vyplatí
Není tomu tak dávno, co médii proběhly zvěsti o plynové krizi, které zneklidnily většinu majitelů domů, o jejichž tepelnou pohodu se stará plynový kotel. Kdo se chce budoucna nechat pojistit proti možnému vydírání Ruska ohledně uzavření plynových kohoutů, nebo nechce platit vysoké účty za elektřinu, případně poškozovat životní prostředí spalováním uhlí, ten by měl usilovat o rozumnou míru nezávislosti na těchto zdrojích. Kromě toho, že nebude muset úzkostlivě sledovat mezinárodní i vnitropolitické dění, tak díky současným investicím do níže uvedených moderních technologií v budoucnu ušetří značnou sumu finančních prostředků. A co víc zvýší také svůj vlastní životní standard v oblasti bydlení.

Rekuperace
Pojem rekuperace najdeme snad v každém časopise o moderním bydlení. Nezasvěceným prozradíme, že se jedná o proces tzv. recyklace vzduchu. Ten je založen na tom, že vydýchaný vzduch, který odchází z domu (v případě lokální rekuperace se může jednat pouze o místnost), je využit k ohřátí čerstvého vzduchu, který do domu (místnosti) přichází zvenčí. Nezbytným hmotným předpokladem toho, abyste mohli proces rekuperace využít ve svém domě, je instalace centrálního rekuperačního systému, který se skládá z rekuperační jednotky s výměníkem (umisťuje se do technické místnosti) a vzduchového potrubí (rozvádí se po celém objektu). Vzduchotechnika přivádí do obytných místností domu čerstvý vzduch zvenčí, přičemž ten vydýchaný, nebo, chcete-li, znečištěný, tento prostor opouští. Předtím však ve výměníku centrální jednotky předá své teplo přicházejícímu vzduchu. To se pochopitelně projevuje v úsporách energie.

             

Princip a využití 
Ukažme si to na následujícím příkladě. Když vyvětráte klasickým způsobem, tedy otevíráte okna, vydýchaný vzduch jednoduše opustí dům a tím vše končí. Pokud ale máte doma nainstalovaný kvalitní rekuperační systém, využijete 60-90% odpadního vzduchu k ohřevu vnějšího vzduchu. Čerstvý vzduch, který vchází do interiéru, není o mnoho chladnější než vzduch v interiéru. Rekuperace Vám tak umožní snížit energetickou spotřebu na ohřev studeného vzduchu až o 70%. 

Ovšem instalace rekuperačního systému má význam pouze v objektech s vynikající tepelnou izolací a těsně přiléhavým pláštěm budovy. Z tohoto důvodu se používá zejména v novostavbách s nuceným větráním. Naproti tomu instalace rekuperačního systému ve starých domech s nedokonale těsnícím okenním systémem je více než zbytečná.

Nezávislé vytápění
Další velmi důležitý přínos používání rekuperačního systému spočívá v možnosti propojení s topným systémem, například s tepelným čerpadlem, nebo se slunečními kolektory. V obou případech se jedná o využívání volně přístupných energetických zdrojů, které jsou (zatím) zdarma (u tepelného čerpadla se jedná o venkovní teplo, u slunečních kolektorů o sluneční záření). Stejně tak se jedná o tzv. zelené způsoby vytápění, které nezatěžují životní prostředí. 

O možnostech vytápění domů pomocí tepelného čerpadla, případně o využití solární energie, jsme již psali v našich předchozích článcích. Náklady vynaložené na pořízení zmíněných systémů se Vám vrátí nejen v podobě úspor energií, a tedy i finančních prostředků, ale také v jisté míře nezávislosti na ostatních energetických zdrojích. A konečně je tu ještě jedna výhoda, a to nezvykle pohodlný a takřka bezobslužný provoz! Investice do moderních technologií Vám proto můžeme jen doporučit!

Foto 1: 
www.inventorspot.com
Foto 2: www.rekuperace.com