Komín zajišťuje bezpečný a spolehlivý odvod spalin a jejich následný rozptyl do volného ovzduší. Je ale také často brán jako potenciální zdroj úniku tepla, se kterým se právě v případě nízkoenergetických nebo pasivních domů velmi pečlivě bilancuje. Komíny však prošly dlouhým vývojem. Co se bezpečnosti a spolehlivosti týče, mezi nejpoužívanější konstrukce patří třísložkové systémy, například Schiedel UNI*** PLUS, které sestávají z komínových tvárnic, vkládané tepelné izolace z minerálně vláknitých desek a vnitřní keramické vložky. Tyto systémy mohou odvádět spaliny od spotřebičů na různá paliva, ale pro použití v nízkoenergetických nebo pasivních domech se příliš nehodí. Jejich hlavní nevýhodou při použití v nízkoenergetických či pasivních domech je celková netěsnost, špatné tepelně technické vlastnosti při průchodu tepelnou izolací a možnost připojení pouze otevřených nebo na vzduchu v místnosti závislých spotřebičů.

Možnost řešení

Schiedel ABSOLUT
– moderní komínový systém, se jeví jako optimální řešení komínu v nízkoenergetickém, ale i pasivním domě.

Systém ABSOLUT je označován jako absolutně univerzální systém a může být provozován ve spojení s prakticky libovolnými typy spotřebičů. Při použití v nízkoenergetických domech je výhodné, že na něj lze připojit spotřebiče, které jsou nezávislé na vzduchu v místnosti. Uzavřené spotřebiče v provedení C (označované také „turbo“), se připojují ke komínu dvouplášťovými soustřednými kouřovody. Celý systém pracuje v protiproudém provozu, kdy keramická vložka odvádí spaliny, volným prostorem mezi vložkou a tepelně izolovanou tvárnicí ABSOLUT je přiváděn spalovací vzduch, který je navíc cestou předehříván teplem odváděných spalin.

              

Také v oblasti spotřebičů na pevná paliva nabízí Schiedel ABSOLUT spolehlivá řešení, kdy je přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči řešen tepelně izolovanou šachtou v komínovém tělese. Vlastní připojení vzduchového hrdla spotřebiče se potom provede pomocí systémového adaptéru.

Komín je vnímán jako cizorodý prvek také tam, kde prochází vrstvou tepelné izolace, např. v konstrukci střechy. Tepelně izolační vlastnosti nosné části komínu – komínové tvárnice – jsou výrazně horší než vrstvy tepelné izolace, v místě průchodu vzniká tzv. tepelný most. Pro jeho odstranění existuje od letošního roku u systému Absolut novinka: termoizolační tvárnice. Jde o tvárnici, kde je třetina její nosné vrstvy nahrazena tepelně izolační vložkou z pěnového skla. Umístěním této tvárnice do místa průchodu tělesa tepelně izolační vrstvou je účinným způsobem přerušen tepelný most a minimalizovány tepelné ztráty. Jako doplněk k této tvárnici slouží těsnící set, což je patentově chráněné řešení, které pomocí dvou vrstev folie utěsní samotný prostup a minimalizuje infiltraci v daném místě.

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz.