Společnost Isover, největší výrobce izolačních materiálů, spustila na svém webu nový kalkulátor, který velmi jednoduše a jasně ukáže rozdíl v ceně při zateplování objektů klasickou metodou kombinace polystyrenu s požárními pásy z minerální vlny a proti tomu řešení pomocí unikátních sendvičových desek Isover TWINNER.

Izolační desky Isover TWINNER - grafitový izolant z pěnového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken - jsou určeny pro fasádní zateplovací systémy ETICS, zejména pro stavby se zvýšenými nároky na požární bezpečnost, např. bytové objekty výšky nad 12 m (12-22 m), kdy výborné protipožární vlastnosti umožňují provést zateplení stěn bez vložených požárně dělících pásů MW. Mezi další oblasti typického použití patří např. nízkoenergetické a pasivní domy, u kterých jsou zvýšené požadavky na kvalitu použitých materiálů.

srovnani cen zatepleni

Práce s kalkulátorem je velmi jednoduchá, spočítat úspory zvládne úplně každý. Je třeba jen zadat vstupní hodnoty obálky domu, jako je výška a šířka budovy, dále pak otvorové výplně, tedy velikost a počet oken a dveří. Dalšími vstupními hodnotami, které jsou nutné pro výpočet, jsou počet podlaží, tloušťka izolace a cena jednotlivých izolačních materiálů, které chceme porovnat. Po zadání všech hodnot kalkulátor vrátí cenový přehled pro obě varianty- tedy kombinace MW + EPS a Isover TWINNER. V tomto přehledu najdete jednak konečnou cenu kompletního zateplení a cenu na m2, ale jsou zde znázorněny i rozdíly v počtu hmoždinek, kotev, lepidla, stěrky a dalších nutných komponentů ve skladbě ETICS včetně například okenních parapetů, na kterých lze při použití Isover TWINNER také ušetřit. Kromě cenového přehledu kalkulátor ukazuje i průměrný součinitel tepelné vodivosti λ zateplení. Nástroj tak investorům i realizačním firmám dává zřetelnou odpověď, která varianta zvažovaného zateplení je pro ně cenově i energeticky výhodnější. Pro názornější přehled je výstup kalkulátoru doplněn i sloupcovým grafem.

graf kalkulatoru Isover

Jaké jsou výhody zateplení materiálem Isover TWINNER oproti zateplení pěnovým polystyrenem v kombinaci s požárně dělícími pásy z minerální izolace?
• Vyšší požární bezpečnost - třída reakce na oheň B - s1,d0 v celé ploše fasády.
• Vynikající lambda (λd = 0,033-0,034 W.m-1.K-1) v celé ploše fasády oproti λd = 0,039 u bílého EPS, čímž při stejném požadovaném Rd stačí menší tloušťka izolantu
• => úspora na hmoždinkách
• => úspora na parapetech a plechování přesahu střechy
• => tenčí ostění díky čemuž se do interiéru dostane více světla apod.
• Vyrovnaná difuze v celé ploše / řeší možné problémy s barevností fasády.
• Zamezení vzniku trhlin na povrchu fasády - souvislý jednolitý podklad pro omítku (nejsou to 2 materiály s rozdílnou tepelnou roztažností jako v případě kombinace EPS+MW)
• Systém prošel požárním testem dle ISO 13785-1 a nadstandardně dle velkoformátové zkoušky dle ISO 13785-2.
• Tloušťky až 300 mm (vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy).
• V rámci ceny celého systému ETICS cenově srovnatelné řešení jako kombinace EPS s požárními pásy z MW
• Během manipulace a aplikace výrobku Isover Twinner odpadá nutnost stínění jako v případě použití šedého EPS.
• Oproti kombinaci MW+EPS u Isover Twinner nehrozí riziko, že nekvalifikovaní dělníci na stavbě udělají požární pásy jinak než požaduje norma.
• Materiál (i fasáda) je požárně odolný nejen po zabudování, ale již během instalace (ještě bez omítek).
• Díky řešení celého zateplení v jednom modulu dochází ke zvýšení rychlosti aplikace izolace Isover Twinner o min. 10% ve srovnání se systémem zateplení EPS a pásy z MW (nemusí se tolik řezat, čímž ani nevzniká tolik odpadu z vyřezávání pásů, nemusí se vyměřovat umístění pásů z MW, na stavbě je jeden druh materiálu, ..).
• Lze aplikovat z lávek což většinou není možné v případě šedého EPS.
• Není potřeba zdvojovat perlinku na přechodech mezi materiály, což má za důsledek nejen menší pracnost a úspory perlinky i stěrky, ale i zamezení nerovností na fasádě a jejich následnou potřebu vyrovnání.
• Při vyšších tloušťkách izolantu mnohem snazší manipulace, jelikož se jedná o lehké elementy ve srovnání s MW v požárních pásech.
• Zlepšení akustiky oproti EPS.

www.isover.cz/Twinner