Čerpání úvěru ze stavebního spoření
Úvěr ze stavebního spoření představuje osvědčené řešení, jak si usnadnit a urychlit cestu k vlastnímu bydlení, ať už se jedná o pořízení nového bydlení, anebo o jeho modernizaci či rekonstrukci. Základním předpokladem k jeho získání je uzavření smlouvy o stavebním spoření. Úvěr je poskytován do výše rozdílu mezi sjednanou cílovou částkou a zůstatkem účtu stavebního spoření. Cílovou částku si zvolíte v momentě uzavření smlouvy o stavebním spoření. Mezi hlavní výhody úvěru ze stavebního spoření patří, že svou úrokovou sazbu znáte již v okamžiku podepsání této smlouvy. Další výhodou je nízká výše úroku, stejně jako absence sankcí v případě předčasného splacení.

Jak získání úvěru probíhá
Jak bylo uvedeno výše, nutnou podmínkou k tomu, aby Vám vznikl nárok na čerpání úvěru ze stavebního spoření, je uzavření smlouvy o stavebním spoření. Jakmile doba Vašeho stavebního spoření překročí povinnou lhůtu 24 měsíců, naspoříte 40 až 45% z cílové částky podle sjednaného tarifu, splníte požadavky na zajištění stavebního úvěru a další náležitosti, můžete zažádat o úvěr ze stavebního spoření. K vyřízení žádosti o úvěr je třeba obstarat stanovené podklady. S kompletním vyřízením žádosti včetně potřebných podkladů Vám pomůže finanční poradce ČMSS. Náš tip: V případě vyřízení úvěru do výše 500 000 Kč lze pro usnadnění využít úvěry typu snadno a rychle.


Překlenovací úvěr
A jak postupovat v situaci, kdy ještě nesplňujete podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření, a nemáte dostatek volných finančních prostředků na financování svého bydlení? V tomto případě můžete využít možnosti čerpání překlenovacího úvěru. Překlenovací úvěr je svou povahou meziúvěr s nízkou úrokovou sazbou, která se pohybuje již od 3,5 % ročně. Hlavní výhodou je, že její výši ovlivníte sami tím, za jak dlouho se zavážete překlenovací úvěr splatit.

Vaše cesta k vlastnímu bydlení
Více informací o Vaší cestě k vlastnímu bydlení, stejně jako kontakty na finanční poradce ČMSS, kteří Vám ochotně pomohou, najdete na webových stránkách Českomoravské stavební spořitelny www.cmss.cz.