Při zařizování bytů a rodinných domků bychom se neměli vyčerpat jen pořízením hrubé stavby, významné je soustředit se i na barevnou sladěnost při pořizování interiérů a bytových doplňků.

Barva je viditelná "na první pohled" a spoléháme přece již od dětství především na poznávání světa kolem sebe prostřednictvím svých smyslů. Dobře zvolené barvy výrazně přispívají orientaci, specifikují účel jednotlivých částí obytného prostoru. Světlé barvy místnosti opticky zvětšují, tmavé naopak zmenšují.

 

Také proto by měl být především dětský svět sladěnější a barevnější, abychom podpořili dětskou fantazii a tvořivost. Dětský pokoj je významný tím, že dává dítěti první hodiny školy vkusu. Získané dojmy a informace s ním půjdou celý život. V dětském pokoji a jeho barevnosti se rodí osobní vkus a mentalita.

 

Nejde však zdaleka jen o krásu. Zrak přináší rozumu naprostou většinu informací (uvádí se dokonce, že až 90 procent), pomáhá tedy rozlišovat, orientovat se v prostoru.

Barvy mohou být i regulátory pocitů. Čím výraznější zrakový podnět barva vzbudí, tím by měla zaujímat menší plochu, aby se posílila její výjimečnost. Opatrně by se měly používat barvy podle jejich zákonitě působícího psychofyziologického působení.

 

Tradičně se uvádí, že teplé barvy (žlutá, červená, oranžová) vzbuzují pocit tepla, sluneční pohody, podněcují elán, burcují pozornost. Studené barvy (zelená, modrá) navozují pocit klidu, jistoty, vyrovnanosti, stability. Jak jsou malé děti živé, zvídavé, v útlém věku, do osmi let, dávají přednost teplým barvám, které je provokují. V dalším období života se učí stabilitě, návykům, oddychovému zklidnění a začnou postupně preferovat studené barvy. Na modré barvě – jako své nejoblíbenější – se shodují skoro všichni lidé na sklonku svého života na naší krásné Modré planetě.

 

Foto: Tv Prima: Jak se staví sen