Začnete zvažovat, co by se při té příležitosti rozsáhlejší rekonstrukce podlah v celém domku dalo všechno ještě vyřešit a jestli na celý úkol stačíte sami jen s rodinnými příslušníky. 

Novou podlahu na chalupě při cíleném posezení ve vesnické hospodě slíbí parta místních řemeslníků na klíč a za pár tisícovek a pár bas piva k tomu. Jenže vy zůstáváte stále hlavní osobou celé rekonstrukce. Nejen proto, že jste majitel nemovitosti a že sousedskou výpomoc financujete. Měl byste něco o podlahách vědět. Nejlépe z technické normy ČSN 74 4505 a dalších souvisejících. Namátkou:


Při provádění podlah musí být splněny požadavky předpisů na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Zárubně, jejichž prahová spojka je součástí podlah, se osazují před provedením podlah a zárubně, jejichž prahová spojka je nad nášlapnou vrstvou podlahy, se osazují po dokončení podlahy. Před provedením izolačních a vyrovnávacích vrstev podlahy se podklad i obvodové zdivo očistí a urovná. Instalace procházející podlahou musí být dokončeny před provedením podlah. Prostupy technických a technologických zařízení podlahou, které jsou součástí požárního stropu, musí být utěsněny. Při provádění větracích a klimatizačních zařízení je nutné část, která prochází stropem a podlahou, opatřit zvukovou izolací.


Pro vedení elektrických rozvodů ve stropech (podlahách) platí ČSN 37 5245. Podle způsobu uložení elektrických vedení se totiž různě stanovuje tloušťka podlahy. Pro provádění rozvodů podlahového vytápění sálavým vytápěním platí ustanovení ČSN 06 0312.


Při každé práci se vyplatí ono známé pravidlo: Dvakrát měř, jednou řež! Zkoušet a ověřovat je přitom třeba i několikrát, než člověk získá jistotu, že ve svém domě všude stane pevnou nohou na zemi. Odolnost podlah proti vodě neopomenou zkontrolovat v zátopových oblastech – např. u cementových potěr podle ČSN 73 1316 a ČSN 73 1327.


Obzvlášť významnou zkouškou při budování podlahy je samozřejmě kontrola rovinnosti podlahových vrstev, vodorovnosti či sklonu podlahy. Víte, že celkový vzhled viditelného povrchu se posuzuje z výše asi 1600 mm, odchylky rovinnosti se měří po úhlopříčkách a po obvodu místnosti ve vzdálenosti alespoň 100 mm od povrchu svislé nosné konstrukce, s přesností 0,5 mm?


Ověřovat je třeba přímost hran a koutů, pevnost v tlaku podlahových vrstev, odolnost proti dlouhodobě působícímu statickému zatížení, tvrdost povrchu podle ČSN 64 0128, ČSN 62 14 31 a ČSN EN 101. Také skluznost povrchu podlahy, podle ČSN 74 4507, zejména v domech pro starší obyvatele není radno brát na lehkou váhu.


Pro textilní podlahoviny platí ČSN 80 0139, ČSN 80 0143, ČSN 80 0150 a ČSN 80 0168, pro plastové a pryžové podlahoviny ČSN 64 0151.


To všechno a spousta dalšího je třeba ohlídat. Anebo zvážit, že stavební firma vyjde sice dráž, ale budete mít pro pár let přecejen větší jistotu při chůzi po nezfušované podlaze.


Foto: Floor Wood spol. s.r.o.