Novinkou a módou, která však není samoúčelná, je systém obetonování komínových plášťů imitací cihly, které zvyšují odolnost před deštěm a mrazem.


Typy komínů se liší podle druhů paliva: rozdílně se projevují spaliny tuhých, kapalných a plynných paliv. Existují ale také komíny univerzální. Komíny lze rozdělit též na průběžné, podlažní a se společným sběračem kondenzátů a nečistot. Podle jiného členění známe komíny vestavěné, přistavěné a stojící samostatně.

 

V současnosti přibývá staveb rodinných domů, kdy jejich majitelé vytápějí pomocí kotle s vývodem spalin na fasádu, ale tím ohrožují nejen ekologii, ale i svou bezpečnost - spaliny mohou vnikat zpět do místností.

 

Přestože jsou známy moderní ekologické systémy vytápění, např. s pomocí slunečních kolektorů, většina z obyčejných lidí si je pro značnou nákladnost a dlouhou návratnost investice nemůže dovolit. Proto budou komíny ještě dlouhou dobu nedílnou součástí našich staveb. Odborníci se však budou zabývat neustálým zvyšováním jejich technické dokonalosti. Moderní komíny jsou nyní většinou složeny ze samostatných stavebních dílců, které tvoří jakousi stavebnici. Konstrukční celek je pak zárukou dobrého tahu komínu a dlouhé životnosti s minimálním podílem údržby.


Kdo však má tradiční zděný komín a používá nejlevnější pevná paliva, neměl by zapomenout na všechny jeho náležitosti, zkoušky a pravidelné revize. Takový komín by měl být zevnitř omítnut, při topění tekutými a plynnými palivy zase vyvložkován. Používají se šamotové, nerezové a pro plynné vytápění plastové vložky. Při výstavbě komínu lze uplatnit také vložkové tvarovky a obezdění. U keramických komínů je rozhodně větší jejich požární odolnost a bezpečnost. Kontroly a revize spalinových cest a kouřovodů by se měly provádět pravidelně podle termínů, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 111/81 Sb., o čištění komínů. Za bezpečnost a funkčnost komínu nese samozřejmě zodpovědnost majitel objektu. Jak uvádí řada hasičů, většinou berou své povinnosti ale na lehkou váhu. Zatímco se stát či obce starají o vysoké pokuty za odhazování nedopalků cigaret, kouření na zastávkách MHD, které nikdo není schopen kontrolovat, povinnosti kontrol komínů by měly být sebezáchovným pudem těch, kteří v domech bydlí. Ne z obavy před pokutami, ale pro své klidné spaní. Dbaní na dobrý tah, kvalitní tepelnou izolaci a odolnost proti vyhoření, je základem bezpečnosti.

 

Pro uživatele a majitele nemovitosti s komínem je zpravidla největším problémem dbát na pravidelné kontroly a čištění. Kominíci by měli být – podle druhu a zátěže komínů a kouřovodů – revizory našich komínů několikrát do roka v zájmu našeho klidného spaní a tepelné pohody domova.

 

Foto: Schiedel a.s.