Také v Pompejích, které v srpnu r. 79 pohřbil pod vrstvou sopečný tuf, se při odkryvu zasypaného města našly normalizované otvory městského vodovodního rozvodu, kanalizace a také tlak v potrubí byl sjednocen, aby byla umožněna poměrná úhrada pro připojené spotřebitele vody. Vytvoření jednotných stavebních kamenů pro pyramidy starého Egypta bylo jistě z pohledu sjednocení rozměrů na velkých stavbách rozhodnutím velmi zásadním, ale kromě jiných důvodů nepodceňovalo ani bezpečnost a dlouhodobou funkčnost staveb.
Například nejstarší stavební zákon upravující jednotné bezpečnostní postupy a zodpovědnost konstruktérů je obsažen již v obelisku s vytesaným Zákoníkem Chamurabiho: "Kdo postaví dům, který se zřítí a zabije majitele, bude také připraven o život."


Prostě stavba a předpisy zabezpečující bezpečnost uživatelů byla vždy prioritní. Uvažujete o výhodné koupi starého domu, který je již na první pohled s bezpečností na štíru?


Někdy je možná lepší využít jen stávajícího stavebního pozemku a rozhodnout se ruinu dosavadního stavení zbourat a postavit nový objekt, podle svých představ, s využitím moderních technologií, pro zvýšení pohodlí příštích obyvatel i jejich komfortu bydlení. V neposlední řadě i z důvodu zabezpečení dobrého osvětlení interiérů a zamezení úniků budoucího a perspektivně stále nákladnějšího tepelného vytápění. Pokud ovšem není objekt vázán na památkářská stanoviska. V tom případě je lepší rozmyslet se
předem a památkově chráněnou ruinu třeba ani nekupovat...