Zemní práce a archeologický průzkum
Než se pustíme do samotné realizace hrubé stavby, musíme si nejprve připravit terén. Zemní práce zahrnují sejmutí ornice a další terénní úpravy. Neoddělitelnou součástí je archeologický průzkum. Sejmutí ornice, svrchní vrstvy půdy, se provádí pod půdorysem stavby (přibližně s metrovou rezervou), a to na tloušťku cca 30 cm. Stržená ornice se ukládá se na deponii pozemku. Místo deponování určujete sami. Obvykle se jedná o roh pozemku, který je nejvzdálenější od stavby. Před plánovaným sejmutím ornice (nejpozději 14 dní předem) máte povinnost oznámit přesné datum místně příslušnému archeologickému úřadu. Toto oznámení lze provést také elektronicky. Archeologický průzkum dokáže průběh stavby velmi zkomplikovat. Pokud archeologové najdou na pozemku něco archeologicky cenného, mohou stavební práce pozdržet až o několik let. Obvykle se však jedná o pouhou formalitu. Průzkum se provádí na náklady investora, v případě, že stavíte jako fyzická osoba, je hrazen státem. Zpráva o výsledku průzkumu se nazývá expertní list. Jedná se o důležitý dokument, který vyžaduje stavební úřad jako podklad pro kolaudační řízení. Jinými slovy byste výzkum zanedbali, vystavili byste se riziku, že Vaše stavba nebude zkolaudována. 

Základová deska
Místo pro základovou desku je třeba důkladně připravit. Nejprve přijede traktor s radlicí a vyhloubí základové pasy. Vyhloubené pasy se vylijí betonem. Pamatujte na to, že základová spára nesmí vymrznout, ani do ní nesmí napršet. Jednotlivé stavební práce je tedy třeba plánovat mimo jiné s přihlédnutím k předpovědi počasí. Pak přichází na řadu bednění. Podle půdorysu domu se nejprve vyšaluje vnější rozměr základové desky. Než desku zalijeme betonem, musíme provést všechny ležaté svody (kanalizace, vodovodní potrubí, prostupky pro plyn a kabely). Základovou desku zalijeme betonem na jeden zátah. Je velmi důležité, aby byla kompaktní. Lití desky se nedoporučuje v mrazech pod mínus pět, ani když jsou extrémní vedra. Náš tip: Zajděte do půjčovny stavebních strojů, kde si můžete půjčit laserový nivelační přístroj. Laserový paprsek se průběžně otáčí a s přesností na milimetr Vám ukazuje, kde máte kolik betonu přidat, a kde naopak ubrat. Vylitá základová deska se postupně kropí, aby hydratovala a nabrala pevnost v tahu. To se provádí 3 dny. Poté musí deska vyzrát. Proces zrání se vyplatí neurychlit. Deska by měla zrát 30 dní, v případě dřevostavby je lepší, když zraje ještě o několik dní déle. Pokud nestihnete na desku před zimou postavit hrubou stavbu, měli byste ji zazimovat. To se provádí tak, že desku přikryjete plachtou a zatížíte. Pokud totiž desku nezajistíte před sněhem a mrazem, je velké riziko, že Vám popraská a Vy budete muset dělat novou. 

Foto: www.picasaweb.google.com