Výsledky prodejů jsou shrnuty v následující tabulce:

 

Prezentovaná data ukazují, že vítězi v souboji mezi jednotlivými druhy tepelné techniky jsou efektivní kondenzační kotle na topný olej nebo zemní plyn a centrální větrací jednotky s rekuperací tepla. Naopak v poli poražených se v roce 2009 ocitly technologie, které k výrobě tepla používají tzv. obnovitelné zdroje energie, jako tepelná čerpadla, kotle na biomasu a solárně-termické kolektory na ohřev vody.

Z uvedeného vyplývá, že i přes silnou politickou a mediální podporu obnovitelných zdrojů energie se spotřebitelé ve svých rozhodnutích řídí zcela jinými důvody, a proto nedosahují prodeje kotlů na biomasu a tepelných čerpadel významnějších objemů. Jejich podíl na celkových prodejích činí necelých 13 %. Je naopak zcela zřejmé, že obliba tepelné techniky, která k výrobě tepla používá fosilní paliva, jako je topný olej nebo zemní plyn, nikterak neklesá, ale naopak stoupá. Podíl olejových a plynových kotlů na celkových prodejích v roce 2008 činil necelých 84 % a v roce 2009 překročil 87 %.

Při pohledu na celkovou strukturu použitých tepelných zdrojů v segmentu rodinných domů (viz. koláčový graf níže) je zřejmé, že technologie založené na spalování fosilních paliv stále hrají dominantní roli.


Dle odhadu analýzy zveřejněné BDH bylo k roku 2008 na území Německa v provozu celkem 17,8 milionu tepelných zdrojů v rodinných domech. Z tohoto počtu bylo pouze 700 tisíc kotlů na biomasu a 300 tisíc tepelných čerpadel. Naproti tomu spotřebitelé topili v 6,2 milionech kotlů na topný olej a 10,6 milionech kotlů na zemní plyn.

www.thermoil.cz