Dřevěné, montované a pasivní domy
Pokud se rozhodnete pro stavbu rodinného domu na klíč, postup je následující. Nejprve si vyberete jeden z typových projektů, a pak necháte stavební firmu, aby ho zrealizovala na Vašem pozemku. Vedle standardních zděných domů si můžete nechat postavit na klíč i tzv. nestandardní domy, jako je například dřevostavba, montovaný, případně pasivní dům. 

Odsuzované i chválené dřevostavby 
Dřevostaveb u nás nenajdete tak velké množství, jako je tomu v jiných státech. To protože na tento typ staveb v Česku pohlížíme se značnou nedůvěrou. Není se čemu divit. Až donedávna se u nás dřevostavby považovaly za pochybné domy druhé kategorie. Ještě v minulém století byla výstavba dřevostaveb ve městech dokonce zakázána, a to z důvodu rychlého šíření požáru. (Jen pro zajímavost podle výsledků průzkumu prováděného před deseti lety ve Velké Británii, dřevostavby dosahují až devadesátiminutové požární odolnosti.) Postoj většiny z nás k dřevostavbě by se dal vystihnout zhruba takto: celkem sympatický srub, který je vhodný k rekreačním účelům, trvale bychom v něm však bydlet nechtěli. Těmto „sympatickým srubům“ nepřidala na důvěře ani výstavba domů na lehkém dřevěném skeletu, tzv. okálů. 

Pohled laické veřejnosti na tento typ domů se však v poslední době značně změnil. Za změnu vděčí moderní dřevostavby mimo jiné koncepci o nízkoenergetických domech a sendvičových konstrukcích. A co konkrétně přispívá k rostoucí popularitě dřevěných domů? Nižší cena, možnost rychlé výstavby (realizace je možná v průběhu pouhých několika měsíců), vynikající tepelně izolační vlastnosti, ekologičnost a další faktory.

Montované domy pro nedočkavé
Ani montované domy nejsou ideálními stavbami, po kterých by Češi toužili. Nemají u nás, jak se říká, vybudovanou tradici tak, jak je tomu v mnoha v zemích západní Evropy. Hlavní předností montovaných domů jsou ve srovnání s klasickými zděnými domy nízké pořizovací náklady. Realizace montovaných domů se podobá hře se stavebnicí. Jejich dodavatelé ve snaze zefektivnit celý proces mají na skladě čím dál větší komponenty. Skladování hotových stěn včetně stavebních otvorů a jejich výplní (okna mohou být zasklená) je celkem běžnou praxí. Pokud si objednáte montovaný dům na klíč, realizace „výstavby“ bude proto velmi rychlá. Na Váš pozemek dodavatelé přivezou několik obřích dílů, ze kterých Vám sestaví nové bydlení. Ani se nenadějete a do ruky dostanete klíče.

Jak bylo naznačeno výše, také v případě montovaných domů se dodnes setkáváme s mnoha předsudky, což má na svědomí především úroveň a kvalita výstavby po druhé světové válce. Na obhajobu tohoto typu domů však můžeme říci, že díky rozvoji moderních technologií už dávno nepatří mezi tzv. nouzová řešení bytové otázky. 

Pasivní domy pro prozíravé 
Vzhledem ke stále rostoucím cenám energiím a prognózám dalšího vývoje mají před sebou právě pasivní domy neobyčejně slibnou budoucnost. Jejich primární výhoda v podobě zanedbatelných provozních nákladů je však bohužel zastíněna jedním velmi zásadním problémem, který stojí v cestě jejich masovému rozšíření. Pro většinu lidí jsou tyto domy cenově nedostupné. Donedávna se pasivní domy stavěly pouze na základě individuálních projektů. Předpokládá se, že začlenění pasivních domů do typových projektů je bude postupně činit cenově přijatelnými. A je dobrá zpráva, nemyslíte?

Foto: Samphoto