I když mají podstřešní difuzní folie tak důležitou roli ve skladbě střechy, jsou mnoha lidmi velmi často podceňovány. A to je chyba. V tomto případě se totiž rozhodně nevyplatí šetřit a snažit se vybrat co možná nejlevnější materiál s přesvědčením, že několik let určitě vydrží. Vyměnit podstřešní folii na celé střeše není žádná legrace a do takového úkolu se nikomu nebude chtít. Proto je rozumnější hned na začátku vsadit na kvalitu, na kterou se budete moci spolehnout i několik desítek let!

Tvorba plísní i znehodnocení majetku

Volba kvalitní podstřešní folie je rozhodně rozumné řešení. Uvědomte si, že ovlivňuje celkovou životnost střechy a může předejít celé řadě problémů. Vyberete-li nekvalitní folii, riskujete tvorbu plísní a hniloby, které negativním způsobem ovlivní život lidí v domácnosti. A to zdaleka není všechno - může dojít ke snížení funkce tepelné izolace, zároveň může dojít naopak k zvýšení nákladů spojených se spotřebou energií nebo výše pojištění. Skrze nekvalitní materiál může začít zatékat, což může ovlivnit i stav majetku. Opravdu tohle všechno chcete riskovat jen kvůli vidině ušetřených peněz?

podstresni folie Tyvek

Nové testování mluví ve prospěch folií Tyvek

Před časem jsme vás informovali o testování, které proběhlo zcela nezávisle a do kterého se zapojilo celkem 30 střech. Nyní se do testování nově zapojila další šestice střech, díky čemuž může studie pracovat s celkovým počtem 36 střech. Chcete vědět, jak testování dopadlo?

Z celkového počtu 36. střech byla na 17. střechách podstřešní difuzní folie Tyvek, která byla na střechy instalována před více jak 20. lety. Na dalších 19 střechách se nacházely buď zátěrové nebo vícevrstvé difuzní folie, které byly na střechy instalovány před 5. až 10. lety - což je i více jak o polovinu méně, nežli u difuzních folií Tyvek. Výsledkem je, že podstřešní difuzní folie Tyvek i po tolika letech fungují na 94 %, což je obdivuhodné a hovoří to o vysoké kvalitě. Levné podstřešní folie fungují pouze na 21 % a vícevrstvé folie v testování neobstály vůbec.

podsresni difuzni folie Tyvek

Testy byly nezávislé
Nutno dodat, že testy proběhly naprosto nezávisle. Společnost Tyvek se do průběhu testování nikterak nezapojovala a neměla šanci ovlivnit výsledek, který dopadl maximálně v jejich prospěch. Odborník, který odebral vzorky ze všech střech, je následně odeslal do notifikované laboratoře a výsledek už znáte.