Ochrana před následky nepředvídaných událostí
Zákon schválnosti je bohužel jediný zákon, který nikdo nedokáže obejít. A protože člověk nikdy neví, co se může stát, vždy se vyplatí, mít dobře pojištěné nejen zdraví své rodiny, ale také svůj majetek. Pojištění majetku zajišťuje ochranu před následky nepředvídaných událostí, návštěvou zlodějů nebo vlastním zaviněním počínaje a živelnými katastrofami konče. V případě, že k pojistné události dojde, díky pojištění majetku máte jako pojištěnec nárok na finanční náhradu škody.

Pojištění nemovitosti versus pojištění domácnosti
Svůj majetek můžete v zásadě ochránit dvěma způsoby: uzavřením pojištění nemovitosti a uzavřením pojištění domácnosti. Tyto dvě formy pojištění bývají často mylně zaměňovány, bohužel s velmi nepříjemnými následky – přijdete do pojišťovny, abyste uplatnili nárok na náhradu škody, a zjistíte, že vám žádný nevznikl. Pokud chcete mít svůj majetek pod kontrolou, měli byste znát rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. Zatímco se pojištění nemovitosti se vztahuje na stavbu a nikoli na movité věci v ní umístěné, pojištění domácnosti se naopak vztahuje pouze na věci, které jsou součástí vybavení domácnosti, jako je nábytek, elektrospotřebiče, cennosti, atd.

Bohaté portfolio pojistných služeb
ČSOB pojišťovna nabízí svým klientům bohaté portfolio pojistných služeb, mezi nimi právě pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. v rámci pojištění nemovitosti máte možnost komplexního pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života a držby nemovitosti. Pojištění dále zahrnuje rozsáhlé krytí škod způsobených vandaly, a to včetně sprejerství. Inovované pojištění nemovitostí je spjato s celou řadou dalších výhod, především v podobě zajímavých slev a bonusů. Výhody rovněž přináší pojištění domácnosti, které se vyplatí sjednat online, neboť v tom případě na ně máte slevu 20%. Více podrobností najdete na webu www.csobpoj.cz, kde si toto pojištění můžete také sjednat. Nenechejte tedy nic náhodě a pamatujte, že pojištění majetku se vždy vyplatí.