Kdy je možná rekonstrukce
V případě rekonstrukce panelových domů je potřeba, aby s nimi souhlasil vlastník domu nebo většina majitelů bytů. Během vyjednávání je dobré se shodnout na všech krocích, které budou realizovány. Revitalizace panelového domu by se měla provádět komplexně. Plánovaná revitalizace pak díky jednotlivým částem vytvoří funkční celek, který bude odpovídat současným podmínkám na enereticko-ekologické standarty a estetiku.

Proč rekonstruovat
Většina moderních rekonstrukcí a revitalizací dokáže s panelovým domem hotové zázraky, které ocení nejen majitelé bytů, ale i kolemjdoucí, které se nebudou cítit ohrožení z důvodů padající omítky nebo střešních tašek.

Co vše rekonstrukce přinese:

• zvýšení hodnoty objektu
• prodloužení životnosti objektu
• snížení nákladů na vytápění
• zvýšení komfortu bydlení
• zlepšení vzhledu objektu

Vhodná doba rekonstrukce
Většina panelových domů, které neprošly během své existence žádnou přestavbou nebo rekonstrukcí, se nachází k dezolátním stavu. Závady a nedostatky, které měly již při svém postavení se ještě více umocnily vlivem času, přírodních živlů a opotřebením stavebního materiálu. Nedostatky jsou většinou viditelné.

Zrekonstruovaný panelový dům

Jedná se například o tyto závady:

• poruchy těsnění mezi panely
• statické problémy
• pronikání vlhkosti do obvodového pláště
• zatékání a netěsnosti oken a dveří
• velké tepelné ztráty okny a dveřmi
• koroze balkonů, konstrukcí a klempířských prvků

Krok za krokem
Během rekonstrukce a revitalizace panelového domu je potřeba podstoupit jednotlivé kroky, které povedou k úspěšnému cíli. Firmy, které nabízejí rekonstrukce by měly tyto kroky dodržovat. Při výběru firmy, je tak důležité si pečlivě zjistit, co nabízí a v nejlepším případě se o ní informovat u bývalých zákazníků a prohlédnout si reference.

• příprava a zhodnocení stavu celého objektu
• zajistit projektovou dokumentaci a získat potřebná stavební povolení
• připravit předběžný návrh financování
• zjistit zda bude možné získat dotace na rekonstrukci
• celková realizace rekonstrukce

Úspora energie
Zateplení panelových domů je jednou z nejdůležitějších součástí celkové rekonstrukce panelového domu. Díky využití zateplovacího systému je fasáda chráněna před všemi vnějšími vlivy, jako je vlhkost, déšť, sluneční paprsky nebo vítr. Zabrání vniknutí vody do objektu a tím tak možnému vzniku vlhkosti.

Hlavním přínosem zateplení panelového domu je výrazné snížení nákladů za energie a vytápění. Sníží se možnost vzniku vlhkých zdí a plísní, které neprospívají zdraví obyvatel domu. Mimo funkčních výhod s sebou nese také celkové estetické zlepšení vzhledu domu a tím jeho zvýšení hodnoty na trhu.

Výměna oken a dveří
Pro maximální snížení nákladů a kvality života v panelovém domě samotné zateplení nestačí. Spolu se zateplením je tak dobré provést i celkovou výměnu oken a dveří. Díky tomu se objekt zbaví dalších možných otvorů, kterými může unikat teplo a zároveň pronikat vlhkost.

Dotace

V rámci programu Ministerstva životního prostředí, která je pod záštitou Státního fondu životního prostředí ČR, je zaměřený na úspory energie a obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření, ke snižování zdroje energie. Žádosti se posílají online a může ji podat jak fyzická, tak právnická osoba.Výše dotace může být až 10 milionů Kč.