1. Na co bych se měl kromě potřebného výkonu zaměřit při výběru nového kotle?
Kromě jmenovitého výkonu kotle by měl zákazník věnovat pozornost těmto důležitým údajům:
- Výkonový rozsah kotle – tzn. důležitý je i minimální výkon kotle. Čím nižší je tato hodnota,
  tím lépe – jsou omezeny časté starty kotle a tím se prodlužuje životnost zařízení a snižuje
  spotřeba.
- Účinnost kotle – normovaný stupeň využití. Čím vyšší je údaj tím lépe. Tento údaj je
  samozřejmě spjatý se spotřebou paliva daného kotle.
- Hlučnost kotle – pokud je kotel umístěn v obytných místnostech, je tento údaj velice důležitý.
- Design, rozměry kotle a potřebné odstupy - při instalaci na viditelném místě může důležitou roli
  hrát také vzhled a při integraci také rozměry. Zákazník by měl vybírat kotle kombinací
  všech těchto údajů. Ne vždy znamená to nejlevnější to nejlepší.


2. Jaký je rozdíl mezi plynovým kotlem a kondenzačním plynovým kotlem?
Jednoduše řečeno: kondenzační kotel umí více vychladit spaliny (kondenzací vodní páry ve spalinách) a díky tomu je schopen dosáhnout vyšších účinností – normovaného stupně využití – oproti kotlům konvenčním. Běžné plynové kotle vypouští do komínů spaliny o mnohem vyšší teplotě oproti kotlům kondenzačním. Proto mají kondenzační kotle výrazně vyšší účinnost.
Zatímco pro kotel klasického typu znamená kondenzace vysoké riziko koroze, moderní kondenzační kotle z principu kondenzace těží a jsou materiálově kondenzaci přizpůsobené. Zákazníkovi se díky kondenzační technologii snižují provozní náklady, přičemž úspora spotřeby plynu může dosahovat až 30 %. Výrazný je také rozdíl v emisích škodlivin, které jsou v případě kondenzačního kotle výrazně nižší.

3. Co by měl kvalitní kotel dnes splňovat?
Kvalitní zdroj tepla by určitě neměl opomíjet skvělé technické parametry a konstrukci s dlouhou životností (cca 15 let). Důležité jsou také nízké emise škodlivin – ideálně emisní třída 5. Nejen samotný kotel je důležitý, ale už samotná projekční příprava s následnou kvalitně provedenou montáží zařízení vč. vhodné regulace. Důležitý je také následný servis plynového kotle. Servisní úkony se výrazně podepisují na správném chodu kotle a pro uživatele představují část provozních nákladů. Z uživatelského hlediska je nesmírně důležitá přehlednost a jednoduchost ovládání regulace. Zákazník by neměl doplácet na nevhodně navržené ovládací prvky.

plynovy kotel Buderus


4. Jaké jsou požadavky pro odvod spalin? Musí být komín nebo stačí odvod na fasádu domu?
Všechny kondenzační kotle mají spalinový ventilátor (lidově řečeno verze „turbo“), což umožňuje variabilní způsoby přívodu vzduchu a odvodu spalin. Přívod vzduchu může být z prostoru instalace, přes fasádu, z komínové šachty, či koncentrickou (dvouplášťovou) trubkou ze střechy. Odvod spalin je možné realizovat opět skrz fasádu, nebo nejčastěji komínem nad úroveň střechy.
Z hlediska materiálu se pro systémy odkouření nejčastěji používá plast. Přípustná je také keramika a nerezová ocel. Komín s hliníkovou vložkou bohužel účelu kondenzačních kotlů nemůže sloužit.


5. Jak často se musí kotel kontrolovat a provádět revize?

Standardní interval servisních úkonů v době záruční garance by měl být jedenkrát ročně. Stejnou frekvenci doporučujeme zachovat i po vypršení záruční doby. Vhodný čas na prohlídku kotle je v letním období před topnou sezónou.
Pravidelné servisní kontroly se výrazně podílejí na účinném, bezpečném, dlouholetém a celkově bezproblémovém chodu zdroje tepla.


6. Existují kotle, které mají úsporný provoz a i přesto bezpečně vytopí celý dům?

Úsporný provoz s výkonem kotle nemá nic společného. Každý jistě vnímá „úsporný“ provoz trochu jinak. Nicméně, my považujeme za úsporný provoz ten, který v danou chvíli využívá maximální možnou energií z dodaného paliva. To znamená, můžeme mít kotel o velmi vysokém výkonu, který dokáže vytopit panelový dům a přesto bude úsporný.

7. Co je pravdy na tom, že kondenzační kotle se hodí jen pro nízkoteplotní otopnou soustavu?

Kondenzační kotel funguje nejlépe = ekonomicky při nízkých výstupních teplotách. Ideální jsou tedy nízkoteplotní soustavy, např. podlahové vytápění. Není ale pravdou, že kotel nemůže dobře fungovat na otopné soustavě s teplotním spádem 70/50 °C apod. V případě potřeby umí kondenzační kotle dosáhnout výstupních teplot až cca 85 °C. Nejsou v tomto ohledu oproti konvenčním kotlům v žádné nevýhodě. Při vysokých teplotách sice nebude docházet ke kondenzaci, ale naplní se požadavek tepelného komfortu vytápěného prostoru, což je nejdůležitější úkol každého způsobu vytápění.

zavesny kotel ve skrini


8. Stacionární nebo závěsný kotel
Technologie obou typů kotlů je velmi podobná a technicky je jedno zda zákazník zvolí stacionární či závěsný kotel. Hlavní rozhodování by mělo být dle dispozice technické místnosti či kotelny. Kde je či bude kotel ve sklepě s nízkým stropem, je vhodné použít stacionární kotel. Do novostavby do malé technické místnosti zase lépe padne nástěnný kotel.

Závěrem:
Díky aktuálně probíhajícím Kotlíkovým dotacím, které jsou zaměřeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, doporučujeme pořídit nový kotel co nejdříve, jelikož lze získat na pořízení nového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla částku až 127.500 Kč.

Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus