Obecně je princip všech tepelných čerpadel stejný. Uzavřený okruh, ve kterém koluje nemrznoucí kapalina, která se při expanzi mění v páry. Ty jsou v takzvaném výparníku ohřívány pomocí vzduchu, vody nebo země, následkem čehož opět zkapalní. Kapalina je stlačena spirálovým kompresorem a tím se zahřeje až na teplotu 65° C. Své teplo předává vodě, nebo vzduchu ve výměníku. Do okruhu tepelného čerpadla je možné přidat i další zdroje tepla, jako jsou solární kolektory, nebo plynový kondenzační kotel. Spotřebu elektřiny pak můžete ještě více snížit zapojením fotovoltaických panelů.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Nejvíce instalovaný typ tepelného čerpadla. Do karet mu hraje nízká pořizovací cena a není ani náročné na prostor. Venkovní jednotka vypadá jako větší jednotka klimatizace a vejde se i na balkon. Uvnitř je teplo předáváno do akumulačního zásobníku vody a ta je dále použita na vytápění, nebo jako pitná voda. Díky nízké pořizovací ceně má i nejrychlejší návratnost. Pozor ale na někdy vyšší hlučnost venkovních ventilátorů. Vybírejte proto vždy prověřené výrobce, kteří nabízejí čerpadla s tichým chodem.

Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlo, které je v podstatě klimatizace. V létě dokáže vnitřní prostory i klimatizovat a v zimě svůj chod obrátí a stejnou jednotkou vytápí. Podobně, jako u varianty vzduch – voda, není náročné na instalaci ani pořizovací náklady.


prurez ohrivacem vody Viessmann

Tepelné čerpadlo voda - voda
Pokud máte na pozemku rybník, nebo je blízko teplejší řeka, můžete přemýšlet nad ziskem tepla z vody. Patří k výhodným druhům, ale může vás odradit vyšší investice oproti variantě vzduch – voda. Systém je také docela náročný na údržbu. Na druhou stranu není čerpadlo voda – voda prakticky nijak hlučné.

Tepelné čerpadlo země - voda
Teplo je získáváno z vrtů, nebo hadic, zakopaných na zahradě. Co do efektivity patří vůbec k nejlepším. V nezámrzné hloubce je stabilní teplota 4° C a tak je i v zimě tento systém velice efektivní. Na druhou stranu, v případě plošných kolektorů nad nimi nelze pěstovat stromy a tento systém patří k nejdražším.