Vzduch pro hoření již neproudí přirozenou infiltrací, kamna nehoří a my se cítíme unaveni v důsledku nedostatečného přívodu čerstvého vzduchu. Celý proces je ale o mnoho jednodušší v případě použití systému Schiedel DUO. 

Prvním důležitým prvkem byl vývoj a zavedení komínového systému ABSOLUT, který vyniká mimořádnou těsností, odstraňuje tepelné mosty a současně zabezpečuje přívod spalovacího vzduchu přímo do spotřebiče. Vzduch pro spalování není nutno přivádět do místnosti, a tak ji v zimním období ochlazovat. Logicky navazujícím krokem je vývoj nového větracího systému, který spojuje energetické a hygienické priority – zabezpečení právě takové výměny vzduchu, která zaručí jeho kvalitu při minimálním nároku na energii.

Nucené nebo řízené větrání bývá spojeno obecně s představou složitého komplexu zařízení, ale systém řízeného větrání Schiedel AERA je naopak velice nenáročný a efektivní.

Systém Schiedel ABSOLUT
Požadavky na konstrukci komína s funkcí současného přívodu vzduchu a odvodu spalin pro všechny typy spotřebičů splňuje beze zbytku systém Schiedel ABSOLUT. Spalovací vzduch je přiváděn z komínového ústí prostorem mezi keramickou vložkou a komínovou tvárnicí nebo v případě spotřebičů na pevná paliva přidruženou šachtou. Všechny vzduchové cesty jsou navíc opatřeny integrovanou tepelnou izolací. Propojení šachty na spotřebič se provede tzv. LAS adaptérem.
Využití komínu Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin v kombinaci s vhodnými spotřebiči představuje univerzální řešení pro většinu případů.


Systém Schiedel AERA
Schiedel AERA je jednoduchý, ale vysoce efektivní systém bytového větrání. Přednostně je určen pro novostavby rodinných domů. Jde o systém řízený vlhkostními parametry, který je projektován jako součást hrubé stavby a v jejím rámci také jednoduše a rychle proveden. Díky němu by všechny místnosti po celý čas v závislosti na objektivních potřebách měly být komfortně větrány. Systém pracuje zcela automaticky.

Celková koncepce je velmi jednoduchá a přesto vysoce efektivní z hlediska dosažených parametrů i z pohledů realizačních a provozních nákladů.

Zveme Vás srdečně na návštěvu našeho stánku na veletrhu IBF v Brně ve dnech 13.-17.4. 2010. Náš stánek naleznete nově 
v pavilonu V, číslo stánku 086. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz.