1. Betonová střešní krytina
Nikomu, kdo se zaobírá výběrem vhodným výběrem střešní krytiny, neušla vzrůstající obliba betonových tašek, které v sobě spojují výhody dříve nejvíce používaných střešních krytin, tedy pálených tašek a plechové krytiny. Jedná se zejména o příznivý poměr kvality a ceny, dlouhou životnost, dobrou odolnost apod. Mírnou překážku může představovat vyšší hmotnost betonových tašek, ale i přesto je jejich pokládka poměrně snadná a umožňuje větší variabilitu i do budoucna. O stále se rozrůstajících možnostech betonové střešní krytiny lze zjistit více na www.terran.cz.

Charakteristika betonové střešní krytiny:

• Příznivá pořizovací cena
• Velmi dlouhá životnost
• Dobrá odolnost vůči mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
• Malý dopad na životní prostředí
• Vyšší hmotnost

2. Pálená střešní taška

Dlouhá životnost a barevná stálost charakterizuje tradiční pálené tašky, které jsou však mnohdy nahrazovány již zmíněnou betonovou střešní krytinou, která představuje méně nákladnou investici. Přesto se však jedná o oblíbené řešení, a to zejména díky dlouhé životnosti, barevné stálosti a také tradičním profilům. Vzhledem k nižší odolnosti je však často nahrazována právě betonovou střešní krytinou, která rovněž nabízí tradiční vzhled a barevnou stálost.

Charakteristika pálené střešní tašky:
• Velmi dlouhá životnost
• Dobrá odolnost vůči mechanickým vlivům
• Stálost barev
• Vyšší cena
• Vyšší hmotnost

3. Plechová střešní krytina
Spíše pro zastřešení technických a užitkových staveb je vhodným řešením plechová střešní krytina, nejčastěji v měděném, titanzinkovém nebo ocelovém provedení. Vyhledávaná je zejména díky nízké ceně a jednoduché pokládce, která je však vykoupena kratší životností a menší odolností vůči mechanickému poškození.

Charakteristika plechové střešní krytiny:
• Příznivá cena
• Velmi dobrá odolnost vůči klimatickým vlivům
• Nízká hmotnost
• Menší odolnost vůči mechanickému poškození
• Kratší životnost

4. Další typy střešních krytin
Opomenout nelze ani další typy střešních krytin, které jsou však spíše okrajovou záležitostí. Ojediněle se můžete setkat se štípanou břidlicí, jejíž pokládka je značně komplikovaná. Použití dřevěných šindelů se omezuje na užitkové stavby a podobně je tomu i v případě plastové střešní krytiny, neboť jejich parametry neodpovídají nárokům na moderní bydlení. Dobré izolační vlastnosti nabízí trávník, který však vyžaduje náročnější údržbu.

Který typ střešní krytiny nejlépe odpovídá vašim nárokům?