Větrání je nezbytností ale znamená úniky tepla
V dnešní době trávíme 90 % času v interiéru. To jistě přináší zvýšené nároky na jeho vnitřní klima. Hlavními faktory, které je ovlivňují, jsou pachy, škodlivé látky, prach, hluk a teplota. U každé budovy dochází k určité základní ventilaci, například prostřednictvím vzduchu procházejícího kolem zavřených oken a dveří, potrubím a stěnami. Tento způsob ventilace může, obzvláště ve starších budovách, zajistit dostatečné větrání. Při silném větru nebo při značném rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem se intenzita ventilace zvyšuje, na druhé straně při bezvětří nebo malém rozdílu teplot nedochází k potřebné výměně vzduchu. Běžně se tedy větrá otevřením oken či dveří nebo otevřením okenních ventilací. Takovéto neřízené větrání se ale podílí značnou měrou na nákladech na vytápění. Proč pouštět teplo okny?


Tepelná čerpadla a řízené větrání

Výměna oken a zateplení ve starších budovách a výstavba nových nízkoenergetických a pasivních domů přináší významné úspory z hlediska energetické náročnosti, ale mnohdy se zapomíná na zajištění správného klima v bytě. Zaizolováním dochází k omezení intenzity výměny vzduchu uvnitř domu. Ve špatně větraných budovách dochází k hromadění vlhkosti, plísní, prachu, pachů i různých dalších alergenů, které mají negativní vliv na zdraví. Pro veřejné budovy, úřady, školy apod. je normou stanovená intenzita větrání, ale na správné větrání rodinných domů, v kterých bydlíme se často zapomíná. Pořiďte si ventilační tepelné čerpadlo a zamezte problémům.

Ventilační tepelná čerpadla jsou řešením
Švédská firma Nibe Energy Systems nabízí řešení – řízené větrání s rekuperací energie pomocí tepelného čerpadla. Instalací takového tepelného čerpadla získáte nejen příjemné a zdravé prostředí ve svém domě, ale navíc podstatně snížíte své účty za vytápění a ohřev vody. Ve Skandinávii je řízené větrání domů samozřejmostí a firma Nibe má s tepelnými čerpadly víc jak třicetiletou zkušenost a tak vyvinula pro tento účel hned několik řešení. Pro nízkoenergetické a pasivní domy jsou určena tepelná čerpadla NIBE F370, NIBE F470 a novinka NIBE F750. Zajistí větrání podle vašich potřeb a energii získanou z teplého odpadního vzduchu využijí pro vytápění a ohřev vody. Tepelné čerpadlo má integrovaný nerezový ohřívač vody o objemu 170 litrů, doplňkový elektrokotel, energeticky úsporné oběhové čerpadlo a inteligentní řídící systém. Předností je snadná instalace, možnost časového programování podle potřeb rodiny, dálkové ovládání pomocí GSM i barevný displej s mnoha uživatelskými funkcemi.

 
Tepelné čerpadlo NIBE F750 a NIBE F370.

Ventilační tepelná čerpadla odsávají vzduch pomocí vzduchotechnických vedení nainstalovaných v místnostech, kde se tvoří v domě vlhkost, jako jsou koupelny, chodby a technické místnosti. V tepelném čerpadle se energie získaná z teplého odpadního vzduchu přemění na teplo pro vytápění a ohřev vody.
Instalací takového tepelného čerpadla můžete ušetřit 6 000 až 16 200 kWh za rok a to už stojí za to požádat o konzultaci techniky NIBE.

Pro domy s větší tepelnou ztrátou je možné zajistit správnou ventilaci kombinací tepelného čerpadla země – voda a ventilačního modulu NIBE FLM. V každém případě ale řízeným větráním zajistíte příjemné a zdravé klima ve svém domě, využijete energii, která by byla při klasickém větrání vypuštěna bez užitku ven okny a tím ušetříte za vytápění a ohřev vody a ještě přispějete ke snížení emisí CO2. Tepelné čerpadlo se Vám opravdu vyplatí.

O našich ventilačních tepelných čerpadlech, ale i tepelných čerpadlech, která získávají energii ze země, vody nebo venkovního vzduchu se dozvíte víc na www.nibe.cz.