Pomineme-li, že se dají nejrůznější, hlavně točité schody, samostatně zakoupit, chtěli bychom vyjít vstříc kutilům, kteří by se pustili třeba i do náročnějších úprav svých domovních prostor a součástí jejich originálních dílenských výtvorů by mohly být i schody. Kovové, dřevěné, či s kombinovaným užitím materiálů.


Pokud je budete realizovat, řekněme odbornou terminologií „uvádět do provozu“ pouze pro svou potřebu, případně členů své rodiny, je celkem lhostejné, zda se při své práci necháte ovlivnit kritérii bezpečnosti. Je to vaše riziko úrazu, zodpovědnost a případný problém s následky pravděpodobnějšího pádu. Osobám zodpovědným za zdraví své a svých blízkých a těm, kdo by snad chtěli svůj produkt užívat s dalšími nájemníky, bychom chtěli vyjít vstříc informací o existující české normě (ČSN), která upravuje některé parametry ochranných zábradlí schodišť. Nahlédněme jen krátce do ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Samozřejmě, že technická norma dnes už nemá závazný, pouze doporučující charakter - pokud ovšem její dodržení nestanovují právní předpisy, jako např. při projektování a schvalování průmyslových objektů s ochrannými zábradlími.


Šikmá zábradlí schodišť mají být umístěna ve výšce nejméně 900 mm a nejvýše 1200 mm, navíc se má umístit ještě další zábradelní madlo u schodišť určených pro děti (do šesti let ve výšce 400 – 500 mm, do 12 let ve výšce 600 – 700 mm). Podle této normy zábradelní madlo nesmí mít ostré hrany a výstupky, na druhou stranu je povinností zabezpečit je proti klouzání (sjíždění) osob, (zejména dětí) oblými výčnělky. Doporučuje se to již od délky zábradlí pouhých 1500 mm.


Horní plocha zábradelních opěr raději nemá mít sklon směrem do volného prostoru. Doporučuje se směrem k pochůzné ploše. Na volných koncích dutých madel musí být jejich zakončení bez ohledu na tvar uzavřena tak, aby se za ně nedalo zachytit prsty ruky, která se přidržuje zábradlí. Při změnách sklonu by měla být madla hladká a plynule navazovat. Jsou známy případy ošklivých úrazů prstů při rychlém zachycení prstýnkem o ostrou hranu neuzavřených dutých schodišťových madel.


Zatím jsme uvažovali jen o relativně bytelných zábradlích s výplní, kterou nelze i při největší dětské nešikovnosti propadnout. U žebříkových schodišť (ČSN 73 4130) lze namísto zábradlí s podélnou dvoutyčovou výplní umístit jednu tyč (madlo) tehdy, pokud není vzdálenost mezi horním lícem zábradelní zarážky a dolním lícem tyče zábradlí větší než 500 mm. Tato zábradlí však je přece jen lépe volit pro schodiště domků obývaných bezdětnými rodinami.


Závěrem povídání o bezpečném stoupání po domácích schodištích si řekněme, že bývá kulturní, leč nikoli odvěkou tradicí v naší společnosti jezdit na silnici vpravo, chodit po chodníku vpravo, nacházet tedy i u schodišť zábradlí po pravé ruce.
Výjimky mezi námi však potvrzují pravidlo. Páni kutilové, vyjděte vstříc levákům a umístěte opěrná madla pro leváky i u schodišťových stěn. A nejen z tohoto důvodu.


Až budete stoupat, třeba mírně ovíněni po večerní domácí oslavě za dívkou svých snů do nebeských výšek vestavěných ložnic, nemusíte se obávat spolehnout na pevnou oporu zábradlí – po pravici i po levici.

Foto: Schodiště Otoupal, JK plus spol. s.r.o.